Пост с канала — Герман На Блокчейне

#ГерманНаБлокчейне

Лoнг биткa неактуален. Не дали отката, к сожалению