Пост с канала — SyndicatePRO

#SyndicatePRO

По ETH Тейки отработали на ура 👌