Пост с канала — SyndicatePRO

#SyndicatePRO

Усиливаем LONG по XRP на 1,5% от депозита.